SPRÅNGBRÄDAN - ABF | HEDÅSVÄGEN 57 | 811 61 SANDVIKEN | TELEFON 070 - 325 53 15 | abf.sprangbradan@abf.se eller info@sprangbradan.com

Välkommen till Språngbrädan

Språngbrädan är en alternativ vuxenutbildning ”för unga vuxna utanför”.
Språngbrädan vänder sig främst till individer i åldern 20-30 år som saknar gymnasial kompetens. Fokus är på ett individuellt lärande med flexibla studieplaner utifrån behov och förutsättningar.
Hos oss har man genom ett samarbete med CVL Sandviken möjlighet att läsa hela det kommunala kursutbudet för att skaffa sig en gymnasieexamen.

Vår filosofi bygger på att stärka varje enskild individ för att ge denne möjlighet att klara ett självständigt liv i samhället.

Språngbrädan erbjuder varje individ en chans att göra en livsstilsförändring genom utveckling av de egna inre resurserna dvs. genom stöd i att utveckla dagliga rutiner samt den struktur som krävs för att klara av vuxenstudier.
Detta är speciellt värdefullt för den som tidigare haft svårt att fullfölja uppgjorda studieplaner.

 

 

Kontakta oss:

Therese Lundstedt | Verksamhetschef
072 - 207 60 01 | therese.lundstedt@abf.se

Pelle Larsson | Matematik, data
072 - 207 60 09 | pelle.larsson@abf.se

Susanne Hansen | Livskunskap, Husbehovsslöjd
072 - 207 60 68 | susanne.hansen@abf.se

Ann-Sofie Engberg | Köksansvar, kock
070 - 327 30 42 | ann-sofie.engberg@abf.se

Stefan Holm | Kock
072 - 207 60 16 | stefan.holm@abf.se

Mia Eriksson | Kök, övrigt
marina.eriksson@abf.se