Kursplan och kursutbud läsåret 2018 /19

Hösttermin: 23/8 - 19/12
Vårterminen 7/1 - 7/6

Följande kurser finns att tillgå. Varje elev har en individuellt utformad studieplan.
Schema

Matematik Grund
Matematik 1
Matematik 2
Engelska Grund
Engelska 5
Engelska 6 
Natur och friluftsliv
Livskunskap

Utöver ovanstående kursutbud kan man vara inskriven på Språngbrädan och samtidigt deltaga i den kommunala vuxenutbildningens ordinarie kurser.
Se CVL´s hemsida 
Centrum för Vuxnas Lärande eller distanskurser via Hermods