Här finns mer att läsa.

[9/3 -2011]
Ny hemsida, nu i en vacker gul färg. Nu är bloggen helt ny och förbättrad, men förhoppningsvis ska tydligheten från den gamla
sidan finnas kvar även nu. Vill man läsa den gamla bloggen finns den att läsa HÄR.

[26/1 -2011]
Nu finns Språngbrädan som grupp på Facebook , klicka här eller sök.

[10/8 -2010]
Ny verksamhetschef på Språngbrädan. Ny på posten blir Thérèse Lundstedt.

[3/5 - 7/5 -2010]
Årets utlandsresa går till Tyskland och Berlin. Läs här.

[17/2 -2010]
Språngbrädan söker ny verksamhetschef för anställning till HT -2010 då Aja drar sig tillbaka.

[10/2 -2010]
Nytt på vår hemsida, numera loggar även eleverna in till FTP´n från vår hemsida.
Vill man fortfarande använda sig av den gamla metoden finns dokument om hur man går till väga att hämta HÄR.

[HT 09]
Språngbrädan 10-års jubilerar i år.

[11 - 15/05 -2009]
Årets utlandsresa gick detta år till Polen för ett besök på bla. Auschwitz... läs här.

[20/09 -2008]
I maj 2008 gjorde elever och handledare på skolan en resa till Kroatien. Detta med hjälp av bidrag från ungdomstyrelsen.
Utvärderingar och en resedagbok finns att läsa här. Gå till Kroatiensidan

[6/6 -2008]
Den Göranssonska Stiftelsen har med hjälp av filmaren Torbjörn Wileen gjort film om de verksamheter man är inblandade i.
Språngbrädan är med bland dessa. Till Filmen.