Med bil:
Årsundavägen till Jernvallen, mot Björksätra. (före rondellen)

Med buss:
Buss 14 eller 11 från resecenter mot sjukhuset och Björksätra mitt